Vážení klienti,

opatření vlády, podle kterých se většinou omezuje počet osob na veřejnosti na deset, což platí i pro výkon činnosti spolků bude ukončen k 30.6.2021. Spolky jsou povinny zajistit dezinfekci a dále dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými osobami 2 metry. Konání zasedání shromáždění formou per rollam. Bude poté možné jen těm SVJ, které mají v ve stanovách jako náhradní formu zasedání – zasedání per-rollam. Vzory listin jsou ke stažení zde

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát