Technické služby

Technické služby


Technická část standardně nabízených služeb:


–      zajišťování povinných i nepovinných technických revizí a prohlídek včetně zajištění nacenění prací v rámci případně zjištěných závad a jejich odstranění

–      zastupování při jednání s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, kanalizace, výtah, odvoz domovního odpadu atd.)

–      zajištění úklidu objektu a zeleně

–      zajištění služeb odpadového hospodářství

–      vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostorů a pozemků

–      zajištění běžné údržby a oprav společných částí budov

–      zajištění rekonstrukcí budov

–      sledování průběžné spotřeby vody dle faktur jejich kontrola

–      zajištění odečtů

–      pravidelné technické prohlídky

–      zajištění nepřetržité nonstop havarijní služby

–      zajištění odborných posouzení a znaleckých posudků

–      zajištění výběrového řízení při výběru dodavatele oprav nebo rekonstrukcí

–      program úspor (sledování dotačních programů)

–      technický management