Vážení klienti,

Dne 15.9.2020 Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny a po jeho podpisu prezidentem republiky bude publikován ve Sbírce zákonů ČR. Novela zákona bude se zpětnou účinností (dle přechodného ustanovení) platit i pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Ze zrušení daně z nabytí nemovitých věcí tak budou mít zpětně prospěch všichni kupující, kterým katastrální úřad provedl vklad na katastr v období od prosince 2019 dosud. Pokud tedy katastrální úřad povolil vklad práva v prosinci 2019, pak uplynula lhůta k podání daňového přiznání 31.3.2020 a zrušení daně bude možné uplatnit i zpětně. Se samotnou zrušenou daní navíc zanikne po účinnosti zákona i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (bude se podávat po změně vlastnictví přiznání k dani z nemovitosti). Zákon dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Možnosti uplatňovat si po roce 2021 odpočty úroků pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně zůstává, pouze se pro nové úvěry na bydlení obstarané od 1. ledna 2022 snižuje limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

V Praze dne 17.9.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát