Vážení klienti,

připravili jsme pro Vás přehledné informace ohledně povinnosti testování platné od 17.1.2022 pro SVJ a BD. Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou.

I. Text nařízení členové orgánu právnické osoby::

1. Všem osobám, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby, se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování, není-li v čl. V stanoveno jinak.

2. Osoba uvedená v bodu 1 není povinna podstoupit testování podle bodu 1, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti.

3. Testování osob uvedených v bodu 1 se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.

Výklad:
Zde vycházíme z odst. 2, kde je uvedeno, že se nevztahuje na výkon činností v místě, kde se člen statutárního orgánu nesetkává se třetími osobami, tj. vyjma osob žijících s ním ve stejné domácnosti. Z toho dovozujeme, že pokud se nebudou členové orgánu setkávat mezi sebou nebo se zaměstnanci právnické osoby a výkon práce budou vykonávat doma, tak se na ně povinnost nevztahuje. Stejně tak se nebude vztahovat na ty členy, kteří se sice v rámci povinností statutárního orgánu se třetími osobami setkávají, ale zároveň jsou testování jinde (v jiném orgánu právnické osoby, u nějakého zaměstnavatele).


II. Text nařízení zaměstnanci:

1. Všem zaměstnavatelům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Výklad:
Pokud mají SVJ nebo BD zaměstnance, tak povinnost dopadá i na ně. Tedy, zřejmě by měl být testován zaměstnanec na pracovišti, např. pondělí a čtvrtek (následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování).
Pokud není zaměstnanec ve stanovený den na svém pracovišti (je doma, kde se nesetkává s klienty, ale pouze s příslušníky své domácnosti), tak se otestuje v den příchodu na pracoviště, zároveň však platí, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.
Testování v tomto rozsahu by se spíše týkalo zaměstnanců na plný úvazek. Na OSVČ dopadají nařízení obdobně, ale testují se sami.

Mgr. Václav Vondrášek – advokát

V Praze dne 24.1.2022