Jak zařídit

Jsem členem LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3 je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a samostatně hospodaří se svým majetkem. Družstvo bylo založeno za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů a dalších potřeb s tím souvisejících. Každý člen družstva je povinen dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva.

Více informací

Jsem vlastníkem BJ nebo spoluvlastníkem NP pod správou LBD Praha 3

Správce (LBD Praha 3) jedná na základě smlouvy o zajišťování správy domu a pozemku (dříve mandátní smlouva) primárně se zástupci statutárního orgánu nebo se správcem společné věci. Pouze v záležitostech týkajících se přímo bytových či nebytových jednotek se mohou vlastníci obrátit na správce přímo.

Více informací

Jsem tržním nájemcem bytu nebo NP ve vlastnictví LBD Praha 3

LBD Praha 3 je pronajímatelem bytových a nebytových jednotek. Nájemní vztahy se řídí nájemními smlouvami. Nájemci se mohou obracet ve smluvních záležitostech na referentku majetkového a členského oddělení, v záležitostech ekonomických na účtárnu LBD Praha 3 a v záležitostech technických na technika.

Více informací

Mám zájem o správu nemovitosti nebo o profesionálního předsedu

Jsme společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti správy nemovitostí. Při výkonu správcovské činnosti se zaměřujeme na profesionální zajištění komplexní správy nemovitostí v oblasti ekonomické, právní i technické. Úzce spolupracujeme s daňovými poradci, auditory, finančními poradci a právníky.

Více informací
LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00